Determinanty zjawiska

Turystyka medyczna obecnie staje się coraz bardziej popularną gałęzią owej branży. My w tym miejscu w sposób szczególny chcemy wskazać na taki aspekt, jakim są determinanty kierujące branżą turystyki medycznej, determinanty kierujące turystami medycznymi. Przede wszystkim wskażemy na niższe koszty zabiegów, koszty leczenia poza granicami naszego kraju lub w innym miejscu w kraju w porównaniu z tym, z czym mamy do czynienia w miejscu zamieszkania. To jednakże nie jest jedyny czynnik, na który chcemy w tym miejscu zwrócić uwagę i który ma miejsce. Na pewno należy wskazać również na brak ubezpieczenia, na znacznie większą jakość usług medycznych w danym miejscu, na znacznie lepszą informację, kreację medialną, naśladowanie zachowań innych ludzi i grup społecznych czy też brak legalizacji niektórych usług medycznych w danym kraju. Powody mogą być różne, ale każdy z nich napędza turystykę medyczną.

Bookmark the permalink.

Comments are closed